eng: risk source 

Definicja 

element, który sam lub w połączeniu z innymi ma wewnętrzny potencjał, aby powodować powstanie ryzyka 1) 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.2