Nasza współpraca z Klientami jest często czymś dużo więcej niż tylko świadczeniem usług. Przejmując współodpowiedzialność za spełnianie wymagań jakości, środowiska czy bezpieczeństwa pracy, stajemy się niemal częścią organizacji Klienta, starając się jak najlepiej dostosować nasze działanie do jej potrzeb. Dlatego z wieloma firmami łączą nas bardzo dobre, długoletnie relacje.

Jesteśmy niezawodnym partnerem.

Oto kilka przykładów naszej działalności w różnorodnych sektorach i obszarach:

Logo firmy Marcopol
logo fimry Marcopol

Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub

jest wiodącym producentem i dystrybutorem szerokiej gamy elementów złącznych. Nasza współpraca koncentruje się na obszarze jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. Nadzorujemy i rozwijamy system zarządzania, który implementuje do praktyki organizacji wymagania wielu norm, takich jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSC, ZKP, AEO, jak również korporacyjne standardy klienckie.

Logo firmy SIM Gdynia
logo fimry SIM Gdynia

SIM Gdynia Sp. z o.o. Sp. z k.

to dostawca elementów dla najbardziej wymagający producentów branży maszynowej. Obszar naszego działania w SIM Gdynia to koordynacja i rozwijanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Dla firmy wytwarzającej produkt seryjny, najistotniejszym celem tego systemu jest precyzyjny dobór i implementacja narzędzi jakościowych z obszaru SPC, MSA, APQP.

Logo firmy Europrojekt
logo fimry Europrojekt

Europrojekt S.A.

to wiodąca firma projektowa, współtworząca najważniejsze polskie inwestycje drogowo – mostowe w ostatnich latach. Moderujemy działalność firmy w obszarze wymagań ISO 9001. Wspólnie wypracowany system zarządzania jakością uwzględnia specyficzną dla branży projektowej organizację pracy, implementując zidentyfikowane wymagania do każdego realizowanego projektu.

Logo firmy Robur Wind
logo fimry Robur Wind

Robur Wind Sp. z o.o.

działa na wymagającym rynku montażu i serwisu turbin wiatrowych. Nasz zespół wspiera firmę w najistotniejszych dla tej branży obszarach – bezpieczeństwa pracowników, środowiska i jakości. Nadzorujemy i rozwijamy system zarządzania zgodny z ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001. Największym wyzwaniem w tym systemie jest zapewnienie efektywności szeroko pojętej komunikacji przy realizacji projektów w różnych częściach Europy.

Logo firmy Balans
logo fimry Balans

Balans Sp. z o.o.

to akredytowane laboratorium wzorcujące. Uczestniczymy w pracy laboratorium dbając by wdrożony systemu zarządzania jakością stale spełniał wymagania normy ISO 17025 oraz wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji.

Logo firmy Argo
logo fimry Argo

Argo S.A.

dominuje na rynku produktów biurowych, mając w swojej ofercie szeroki wachlarz wyrobów skierowanych do bardzo różnorodnych grup klientów. We współtworzonym przez nas systemie zarządzania jakością jedno z najważniejszych miejsc zajmuje badanie potrzeb i zadowolenia klienta, którego rezultaty są niezwykle istotne dla ciągłego dostosowywania oferty w bardzo szybko zmieniającym się pod wpływem technologii otoczeniu rynkowym.

Logo firmy HG Solutions
logo fimry HG Solutions

HG Solutions Sp. z o.o.

projektuje i wykonuje instalacje elektryczne oraz automatykę na statkach, współpracując ze stoczniami w kraju i zagranicą, wymagającymi od swojego dostawcy najwyższych standardów jakościowych, jak i adekwatnej odpowiedzi na wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa. Nasz zespół jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 oraz klienta.

Logo firmy Klimawent
Logo firmy Klimawent

Klimawent S.A.

dostarcza innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatyzacji i wentylacji. Obszar naszego działania w firmie polega na stałym nadzorze systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001 oraz zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw.

Logo firmy Przychodnia Mickiewicza
logo fimry Przychodnia Mickiewicza

Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o.

nadzorowany przez nas system zarządzania Przychodni Mickiewicza, jako placówki medycznej koncentruje się przede wszystkim na satysfakcji pacjenta oraz bezpieczeństwie zarówno pacjentów jak i personelu medycznego. Kluczowe dla osiągnięcia tego celu jest identyfikacji i wdrożenie wymagań prawnych dotyczących działalności podmiotów medycznych, jak również bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Logo firmy Vosse
Logo fimry Vosse

Vosse Sp. z o.o.

to producent konstrukcji i komponentów stalowych dla różnych branż. Specyfiką nadzorowanego przez nas systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001 jest uwzględnienie technicznych wymagań normatywnych dla wyrobu.

Logo firmy Mapalu
Logo firmy Mapalu

Mapalu Paweł Łuniewski

to dynamicznie rozwijająca się firma rodzinna, oferująca produkty metalowe. Szeroki i niestandardowy zakres wyrobów, zróżnicowany portfel klientów, wielość operacji technicznych przy równoczesnym dynamicznym rozwoju firmy, to duże wyzwanie dla tworzonego i utrzymywanego przez nas systemu zarządzania jakością, który skoncentrowany jest głównie na standaryzacji i nadzorze procesu produkcji.

Logo firmy Wodkan
Logo fimry Wodkan

Wodkan – Grzenkowicz Sp. z o.o.

jest prężną firmą rodzinną, dysponującą nowoczesnym i wszechstronnym parkiem maszynowym oraz wyspecjalizowaną kadrą, liderem branży sanitarnej na Pomorzu o ponad 50-cio letniej tradycji. Sukces i idący za nim rozwój stwarza wyzwania dla zarządzania organizacją. Nasza współpraca z Wodkan – Grzenkowicz skupia się głównie na optymalizacji i porządkowaniu procesów oraz ról i odpowiedzialności personelu w poszczególnych procesach.

Logo firmy SEC SYSTEMS
Logo firmy SEC SYSTEMS

SEC SYSTEMS Sp. z o.o.

firma działa na wymagającym, światowym rynku wyposażenia dla jednostek pływających z sektora marine, navy oraz offshore. Dlatego istotnym aspektem działania wdrożonego i utrzymywanego przez nas systemu zarządzania jakością jest spełnianie wymagań dyrektywy MED określającej wymagania dla wyposażenia morskiego.

Logo firmy Witman
Logo fimry Witman

Witman Sp. z o.o.

firma jest jednym z najważniejszych w Europie dealerów legendarnej marki Mercedes – Benz. Częścią tej legendy jest niezawodna jakość, na którą składa się szeroki zakres wymagań. Dlatego istotą systemu zarządzania, który stworzyliśmy dla Witman Sp. z o.o. była identyfikacja, analiza oraz połączenie wymagań wynikających z różnych źródeł w przejrzysty system.

Logo firmy ASSA ABLOY Mercor Doors
Logo firmy ASSA ABLOY Mercor Doors

ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o

jest wiodącym dostawcą drzwi i oddzieleń przeciwpożarowych montowanych w całym kraju na najważniejszych inwestycjach budowlanych. Obszarem naszej działalności w ASSA ABLOY Mercor Doors jest wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem wg wymagań normy ISO 45001:2018, skupionym na komunikacji i kontroli wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Logo firmy Radiolex
Logo fimry Radiolex

Radiolex Sp. z o.o.

to kolejna firma rodzinna w naszym portfelu, wyspecjalizowana w produkcji obudów metalowych do aparatury kontrolno-pomiarowej oraz maszyn opartych na hydraulice siłowej. Łączy nas współpraca w różnorodnych obszarach, od zapewnienia zgodności z wymaganiami przepisów prawa w obszarze bezpieczeństwa i środowiska po konsultowanie systemu zarządzania, który oprócz wymagań normy ISO 9001 spełniać musi wymagania dyrektywy ATEX dla wyrobów działających w środowisku zagrożonym wybuchem.