Nasza współpraca z Klientami jest często czymś dużo więcej niż tylko świadczeniem usług. Przejmując współodpowiedzialność za spełnianie wymagań jakości, środowiska czy bezpieczeństwa pracy, stajemy się niemal częścią organizacji Klienta, starając się jak najlepiej dostosować nasze działanie do jej potrzeb. Dlatego z wieloma firmami łączą nas bardzo dobre, długoletnie relacje.

Jesteśmy niezawodnym partnerem.

Oto kilka przykładów naszej działalności w różnorodnych sektorach i obszarach:

Logo firmy Marcopol
logo fimry Marcopol

Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub

jest wiodącym producentem i dystrybutorem szerokiej gamy elementów złącznych. Nasza współpraca koncentruje się na obszarze jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. Nadzorujemy i rozwijamy system zarządzania, który implementuje do praktyki organizacji wymagania wielu norm, takich jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSC, ZKP, AEO, jak również korporacyjne standardy klienckie.

Logo firmy SIM Gdynia
logo fimry SIM Gdynia

SIM Gdynia Sp. z o.o. Sp. z k.

to dostawca elementów dla najbardziej wymagający producentów branży maszynowej. Obszar naszego działania w SIM Gdynia to koordynacja i rozwijanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Dla firmy wytwarzającej produkt seryjny, najistotniejszym celem tego systemu jest precyzyjny dobór i implementacja narzędzi jakościowych z obszaru SPC, MSA, APQP.

Logo firmy Europrojekt
logo fimry Europrojekt

Europrojekt S.A.

to wiodąca firma projektowa, współtworząca najważniejsze polskie inwestycje drogowo – mostowe w ostatnich latach. Moderujemy działalność firmy w obszarze wymagań ISO 9001. Wspólnie wypracowany system zarządzania jakością uwzględnia specyficzną dla branży projektowej organizację pracy, implementując zidentyfikowane wymagania do każdego realizowanego projektu.

Logo firmy Robur Wind
logo fimry Robur Wind

Robur Wind Sp. z o.o.

działa na wymagającym rynku montażu i serwisu turbin wiatrowych. Nasz zespół wspiera firmę w najistotniejszych dla tej branży obszarach – bezpieczeństwa pracowników, środowiska i jakości. Nadzorujemy i rozwijamy system zarządzania zgodny z ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001. Największym wyzwaniem w tym systemie jest zapewnienie efektywności szeroko pojętej komunikacji przy realizacji projektów w różnych częściach Europy.

Logo firmy Balans
logo fimry Balans

Balans Sp. z o.o.

to akredytowane laboratorium wzorcujące. Uczestniczymy w pracy laboratorium dbając by wdrożony systemu zarządzania jakością stale spełniał wymagania normy ISO 17025 oraz wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji.

Logo firmy Argo
logo fimry Argo

Argo S.A.

dominuje na rynku produktów biurowych, mając w swojej ofercie szeroki wachlarz wyrobów skierowanych do bardzo różnorodnych grup klientów. We współtworzonym przez nas systemie zarządzania jakością jedno z najważniejszych miejsc zajmuje badanie potrzeb i zadowolenia klienta, którego rezultaty są niezwykle istotne dla ciągłego dostosowywania oferty w bardzo szybko zmieniającym się pod wpływem technologii otoczeniu rynkowym.

Logo firmy HG Solutions
logo fimry HG Solutions

HG Solutions Sp. z o.o.

projektuje i wykonuje instalacje elektryczne oraz automatykę na statkach, współpracując ze stoczniami w kraju i zagranicą, wymagającymi od swojego dostawcy najwyższych standardów jakościowych, jak i adekwatnej odpowiedzi na wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa. Nasz zespół jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 oraz klienta.

Logo firmy Klimawent
logo fimry Klimawent

Klimawent S.A.

dostarcza innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatyzacji i wentylacji. Obszar naszego działania w firmie polega na stałym nadzorze systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001 oraz zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw.

Logo firmy Przychodnia Mickiewicza
logo fimry Przychodnia Mickiewicza

Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o.

nadzorowany przez nas system zarządzania Przychodni Mickiewicza, jako placówki medycznej koncentruje się przede wszystkim na satysfakcji pacjenta oraz bezpieczeństwie zarówno pacjentów jak i personelu medycznego. Kluczowe dla osiągnięcia tego celu jest identyfikacji i wdrożenie wymagań prawnych dotyczących działalności podmiotów medycznych, jak również bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Logo firmy Vosse
logo fimry Vosse

Vosse Sp. z o.o.

to producent konstrukcji i komponentów stalowych dla różnych branż. Specyfiką nadzorowanego przez nas systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001 jest uwzględnienie technicznych wymagań normatywnych dla wyrobu.