You are currently viewing Doradca ADR

Doradca ADR

Z roku na rok przybywa przepisów i wymagań, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy. Od 2023 roku jednym z takich nowych wymagań będzie konieczność korzystania z usług doradcy ADR, czyli doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego.

Kim jest doradca ADR?

Doradcą do spraw bezpieczeństwa w transporcie może zostać osoba, która posiada ważne świadectwo wydane przez Dyrektora TDT uzyskane w toku kursu i zakończone państwowym egzaminem. W całej Polsce jest tylko 1300 doradców ADR. Ich wykaz można znaleźć na: https://www.tdt.gov.pl/dzialalnosc/przewoz-towarow-niebezpiecznych-2/lista-doradcow-adr/

Kto będzie korzystał z usług doradcy ADR?

Nowością jest wymóg dotyczący wyznaczenia doradcy ADR przez nadawcę towarów niebezpiecznych. Zgodnie z 1.6.1.44 nadawcy towarów niebezpiecznych powinni wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa nie później niż 31 grudnia 2022 r. W praktyce oznacza to, że wszystkie firmy w łańcuchu dostaw, które mają styczność z towarami niebezpiecznymi będą musiały wyznaczyć doradcę ADR.

Wymóg prawny posiadania doradcy ADR dotyczy każdego przedsiębiorcy, który:

  • nadaje towary/odpady określone jako niebezpieczne
  • transportuje produkty/odpady określone jako niebezpieczne
  • pakuje na pojazdy produkty/odpady określone jako niebezpieczne
  • rozładowuje z pojazdów towary/odpady określone jako niebezpieczne 

Przez stwierdzenie towary/odpady niebezpieczne, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,  rozumie się towar niebezpieczny jako materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach.

Kary finansowe

Dla firm, które nie dostosują się do wymagań tradycyjnie przewidziano kary finansowe, które w tym przypadku wynoszą do 40 tyś. złotych, co określa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z późn. zm.). 

Kary finansowe

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z późn. zm.)
  2. Umowa ADR – międzynarodowa konwencja ADR dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona 30 września 1957 r. w Genewie

 Konsultant systemów zarządzania, specjalista ds. BHP i środowiska, ekspert w obszarze wymagań prawnych w zakresie BHP i środowiska. Audytor systemów zgodnych z ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, absolwent Państwowa Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.