Usługi

Od 20 lat specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w oparciu o szereg metod, norm i standardów, takich jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, OHSAS, SPC, MSA, FMEA i wielu innych oraz własnych potrzeb przedsiębiorstwa, jak i jego klientów.

Wdrażamy systemy zarządzania

Wdrażamy systemy zarządzania, czyli mechanizmy planowania, analizy i kontroli oraz standaryzacji działań w obszarze jakości, środowiska, BHP, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 17025, OHSAS 18001, ISO 14001 i innych, w oparciu o DokuWiki, uzyskując efekt systematycznej poprawy tych obszarów.

Więcej

Nadzorujemy systememy zarządzania, dbamy o ich skuteczność!

Systematycznie prowadzimy audyty, przeglądy i kontrole, moderujemy rozwiązywanie problemów i realizację zadań w Bazie Eliminacji Zagrożeń oraz osiąganie ustalonych celów, szkolimy, aktualizujemy dokumentację. Firma zyskuje dynamicznie działający system i doradztwo ekspertów na wyciągnięcie ręki.

Więcej

Zapewniamy zgodności w obszarach BHP, środowiska oraz ODO

Zapewniamy zgodności z wymaganiami prawnymi w obszarach bhp, środowiska oraz ochrony danych osobowych. Zgodność z prawem to ważny aspekt działalności każdej organizacji. Nasze usługi wyróżnia podejście systemowe, polegające na ujęciu wymagań prawnych w system podlegający przeglądom i audytom, zapewniający aktualność i szybkie dostosowywanie do zmian.

Więcej

Metoda

Innowacyjność naszych usług polega na zastosowaniu do tworzenia systemu zarządzania bezpłatnej aplikacji DokuWiki. Oparty na niej system dostępny jest on line oraz dynamiczny, dzięki możliwości wykorzystania raz wprowadzonej informacji w dowolnie tworzonych strukturach i dokumentach. Naszym własnym, oryginalnym wkładem w rozwój opartej na otwartej licencji aplikacji DokuWiki jest Baza Eliminacji Zagrożeń umożliwiająca nadzór nad wszelkimi stwierdzonymi w organizacji problemami – reklamacjami, niezgodnościami czy ryzykami (rejestrację, analizę, ustalanie przyczyn, przypisywanie zadań, generowanie raportu 8D). Baza Eliminacji Zagrożeń jest najistotniejszym narzędziem doskonalenia objętego systemem obszaru.

Metoda

MisjaPomagamy małym i średnim przedsiębiorstwom w ich codziennych problemach. Wdrażamy i nadzorujemy systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem danych osobowych, zapewniając zgodność z wymaganiami wynikającymi z norm i wymagań prawnych w tych obszarach.

Referencje

Nasza współpraca z Klientami jest często czymś dużo więcej niż tylko świadczeniem usług. Przejmując współodpowiedzialność za spełnianie wymagań jakości, środowiska, bezpieczeństwa pracy czy bezpieczeństwa danych osobowych, stajemy się niemal częścią organizacji Klienta, starając się jak najlepiej dostosować nasze działanie do jego potrzeb. Dlatego z wieloma Klientami łączą nas bardzo dobre, długoletnie relacje – jesteśmy niezawodnym partnerem.

 • Marcopol
 • Silgan Metal Packing
 • SSC Balticwind
 • SIM
 • EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
 • Wydawnictwo Nowa Era
 • ASSA ABLOY Mercor Doors
 • HG Solutions Sp. Z o.o.
 • Argo Card
 • Scandinavian Electric Gdańsk
 • Wydawnictwo Bernardinum
 • Argo
 • Cezos
 • Damar sp. j.
 • Aquila Spółka z o.o.
 • Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o.
 • Wandtke Grupa
 • Inspectis
 • ZK Opakownania
 • Mercor
 • Silco
 • Dukat
 • straschu Elektro-Dystrybucja Spółka z o.o.
 • Klimawent
 • Chemikals Sp. z o. o.
 • Techno-Nauta Sp. z o.o.
 • Balans
 • Dobry Wzrok
 • PROSERV
 • Przychodnia Mickiewicza
 • Firma Record
 • PUT Polmix-Ast
 • Mobi-Telekom
 • Amiblu

Zespół

Założoną przez Roberta Olewniczak Grupę Konsultingową RID tworzą konsultanci o ogromnej wiedzy i doświadczeniu oraz nieprzeciętnych osobowościach, tworząc wspólnie kreatywny, ambitny, dobrze zorganizowany i zaangażowany zespół. Asertywny i skuteczny, gdy wymagają tego trudne sytuacje, we wzajemnych relacjach oparty na empatii i poczuciu humoru. Kompetentny doświadczony i zgrany zespół jest naszym największym atutem!

Robert Olewniczak

Założyciel i dyrektor Grupy Konsultingowej RID, odpowiedzialny za merytoryczną koncepcję realizowanych projektów i nadzór nad ich realizacją. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, audytor wiodący systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, 14001, 17025 oraz ISO 45001, specjalista ds. BHP. Jego zainteresowania i doświadczenia zawodowe obejmują również analizę oraz statystyczną kontrolę procesów, analizę ryzyka, szacowanie niepewności pomiarów metod badawczych.

Dorota Kawińska

Asystentka systemów zarządzania odpowiedzialna za tworzenie dokumentacji oraz nadzorowanie funkcjonowania systemów zarządzania w obszarze jakości, bezpieczeństwa oraz akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Audytorka systemów zgodnych z ISO 9001, 17025 oraz 45001, absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Morskiej w Gdyni, posiada uprawnienia inspektora ds. BHP.

Katarzyna Mokwińska–Marciniak

Konsultantka i audytorka specjalizująca się w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości, odpowiedzialna za doradztwo i audyt w tych obszarach. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Audytorka wiodąca systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, 14001, OHSAS, specjalista ds BHP.

Adrian Podsiadły

Asystent systemów zarządzania odpowiedzialna za tworzenie dokumentacji oraz nadzorowanie funkcjonowania systemów zarządzania. Audytor systemów zgodnych z ISO 9001, 45001, absolwent Państwowa Wyższej Szkoły Zawodowej w Elbląg, posiada uprawnienia inspektora ds. środowiska i BHP.

Piotr Olewniczak

Asystent systemów zarządzania odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji oraz nadzorowanie funkcjonowania systemu. Audytor ISO 9001, ISO:45001, absolwent Wydziału Zarządzania PG. Jego zainteresowania obejmują również: metodykę Lean oraz psychologiczne podstawy zachowań.

Szymon Olewniczak

Programista odpowiedzialny za rozwój narzędzi DokuWiki, absolwent Wydziału Informatyki i Elektroniki PG. Obecnie również pracownik naukowy na Politechnice Gdańskiej

Anna Olewniczak

Koordynatorka projektów, odpowiedzialna za organizację realizacji projektów, komunikację, badanie potrzeb i opinii klientów. Absolwentka UW oraz podyplomowych studiów Public Relations na PG.

W liczbach

300klientów
250wdrożeń
1210szkoleń
20lat doświadczenia

Kontakt

Skontaktuj się już teraz!

Grupa Konsultingowa RID s.c.
Słowackiego 26
83-330 Żukowo
Tel: +48 58 681 76 92
Kom: +48 607 092 952

mail: info@rid.pl