O firmie i metodykach wdrażanych przez zespół Grupy Konsultingowej RID