You are currently viewing Grupa Konsultingowa RID – 25 lat historii

Grupa Konsultingowa RID – 25 lat historii

1 kwietnia 2023 roku Grupa Konsultingowa RID skończy 25 lat. Ponieważ jest to już wiek dojrzały, skłania do refleksji i podsumowań.

Szalone lata 90-te

Jak łatwo policzyć firma powstała w roku 1998, a więc jeszcze w wieku XX, w rzeczywistości jakże innej niż obecna. Przede wszystkim był to okres gwałtownych przeobrażeń polskiej gospodarki. Po zmianach politycznych i ustrojowych początku lat 90 jedne firmy chwiały się i upadły przywalone starymi strukturami i utratą rynków inne powstawały na ich zgliszczach lub po prostu w  przydomowych garażach. Szukając literackich analogii niewątpliwie okres ten dobrze  charakteryzują słowa Moryca Welta z „Ziemi obiecanej” W. Reymonta: „Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic(…) – To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę.” Istotnie, wiele firm, które wówczas powstawały, niemal wyłącznie z pomysłowości i pracowitości swoich twórców, to dziś nowoczesne i prężne zakłady z powodzeniem konkurujące na najbardziej wymagających rynkach. W takiej atmosferze powstała również Grupa Konsultingowa RID, która choć nie stała się wielką fabryką ma na koncie sporo osiągnięć.

Pomysł

Pomysł na firmę konsultingową narodził się w środowisku młodych wówczas pracowników ABB Zamech Ltd, spółki, która powstała w wyniku jednej z pierwszych w kraju prywatyzacji. I choć patrząc z perspektywy lat rezultaty tego przekształcenia dla legendarnych Zakładów Mechanicznych Zamech nie były jednoznaczne, to dla młodej kadry managerskiej firma z zagranicznym kapitałem i technologiami stała się polem zdobywania doświadczeń w dziedzinie nowoczesnych technik zarządzania – nieznanych dotąd w Polsce tkwiącej w skansenie krajów bloku wschodniego. Jednym z takich zupełnie nowych wówczas obszarów były systemy zarządzania jakością zgodne z normą ISO 9001. Certyfikacja na zgodność z wymaganiami tej normy stała się przepustką dla młodych polskich firm na rynki zachodnie. Polskie firmy potrzebowały certyfikacji, aby wejść do elitarnego klubu światowej gospodarki, dlatego ten właśnie obszar dla swojej działalności wybrała nowa firma doradcza – Grupa Konsultingowa RID, czyli grupa konsultantów działająca pod hasłem – research – information and development.

Osiągnięcia

Jak wiadomo sukces nie jedno ma imię, szeroka jest skala osiągnięć. Podsumowując 25 lat działalności Grupy Konsultingowej RID na pewno można uznać je za udane. Przede wszystkim był to czas solidnej i rzetelnej pracy, która jednoczyła grupę ludzi, owocowała nowymi pomysłami i rozwiązaniami, a co najważniejsze przynosiła realne efekty klientom.  Konsultanci są niewątpliwie najcenniejszym zasobem firmy konsultingowej. Przez 25 lat działalności Grupę Konsultingowa RID współtworzyło grono kilkunastu osób, z których każda w mniejszym lub większym stopniu przyczyniła się do jej rozwoju. Jednakże niewątpliwie decydującą rolę w rozwoju firmy odegrał jej współtwórca i lider – Robert Olewniczak. Dzięki jego wytrwałości i pomysłom wypracowana została unikalna metoda wdrażania systemów zarządzania, oparta na autorskim rozwiązaniu informatycznym – ISOWIKI. Metoda ta jest obecnie wizytówką i znakiem rozpoznawczym firmy. Jednakże o sukcesie firmy doradczej nie można mówić w oderwaniu od sukcesów jej klientów. To właśnie sukcesy klientów są najważniejszymi sukcesami Grupy Konsultingowej RID. 25 lat działalności to nic innego jak 25 lat towarzyszenia i współtworzenie sukcesu polskiej gospodarki, a zwłaszcza tej najciekawszej grupy pośród polskich firm, jakim jest sektor MŚP. Z gronem tych przedsiębiorstw łączą Grupę Konsultingową RID głębokie, partnerskie związki, wieloletnia współpraca skoncentrowana na ulepszaniu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 

Wyzwania

Jubileusz skłania do wspomnień, ale bardziej jeszcze do wybiegania w przyszłość, a przyszłość ta wcale nie wydaje się łatwiejsza i mniej skomplikowana niż sytuacja lat 90-tych. Wręcz przeciwnie, współczesne przedsiębiorstwo musi mierzyć się z szeregiem wyzwań. Najważniejsze z nich to  zdolności adaptacji do warunków o szerokim spektrum zmienności. Zmienia się wszystko, nawet te obszary, które  jeszcze kilka lat temu wydawały się nie mieć nic wspólnego z działalnością polskiej firmy sektora MŚP, jak chociażby sytuacja geopolityczna. Usługi świadczone przez Grupę Konsultingową RID w zakresie systemów zarządzania na pewno nie są panaceum na wszystkie związane z tym wyzwania, ale niewątpliwie przyczyniają się do poprawy integralności i efektywności działania organizacji. Dalszy rozwój tych usług, doskonalenie narzędzi do przetwarzania coraz bardziej złożonych informacji, doradztwo w nowych obszarach, takich jak zrównoważony rozwój, czy wyzwania związane z przemianami kulturowymi młodych pokoleń to plan na rozwój Grupy Konsultingowej RID na kolejne lata.

Autor:

Anna Olewniczak

Współtwórca Grupy Konsultingowej RID. Osoba odpowiedzialna za budowanie zespołu, organizację projektów, komunikację oraz badaniem potrzeb i opinii klientów. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Public Relations na Politechnice Gdańskiej.