eng: Compliance obligations 

Definicja 

– wymagania prawne i inne (termin dopuszczalny) 
– wymagania prawne, które organizacja jest obowiązana spełniać, oraz inne wymagania, które organizacja jest obowiązana spełniać lub które wybrała do spełniania 1) 

Komentarz 

  • Zobowiązania dotyczące zgodności są związane z systemem zarządzania środowiskowego. 
  • Zobowiązania dotyczące zgodności mogą mieć swoje źródło w wymaganiach prawnych, takich jak przepisy ustawowe i wykonawcze lub w dobrowolnych zobowiązaniach, takich jak normy branżowe i zakładowe, ustalenia kontraktowe, dobre praktyki oraz uzgodnienia z grupami społecznymi lub organizacjami pozarządowymi. 

1) EN ISO 14001:2015 pkt 3.2.9