eng: deviation permit 

Definicja 

pozwolenie na odstąpienie od pierwotnie wyspecyfikowanych wymagań dla wyrobu lub usługi, wydane przed jego realizacją 1) 

Komentarz 

  • Zgoda na odstępstwo jest zasadniczo przyznawana na ograniczoną ilość wyrobów i usług lub ograniczony czas, i na określone wykorzystanie. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.12.6