eng: audit team 

Definicja 

jedna lub więcej osób przeprowadzających audyt, wspieranych przez ekspertów technicznych 1) 

Komentarz 

  • Jeden z audytorów zespołu audytującego jest wyznaczony jako audytor wiodący. 
  • Zespół audytujący może obejmować audytorów w trakcie szkolenia. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.14