eng: capability 

Definicja 

możliwość realizacji przez obiekt wyjścia spełniającego wymagania dla tego wyjścia 1) 

Komentarz 

  • Terminy dotyczące zdolności procesu w dziedzinie statystyki zdefiniowano w ISO 3534-2. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.12