eng: event 

Definicja 

wystąpienie lub zmiana konkretnego zestawu okoliczności 1) 

Komentarz 

  • Zdarzenie może wystąpić jeden raz bądź wielokrotnie i może mieć wiele przyczyn. 
  • Zdarzenie może dotyczyć czegoś, co nie wystąpiło. 
  • Zdarzenie może czasem być określane jako „incydent” lub „wypadek”. 
  • Zdarzenie bez następstw może być również określane jako: „niedoszłe zdarzenie”, „incydent”, „sytuacja grożąca wypadkiem” lub słowami „o mały włos”. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.5.1.3 /PN-ISO 31000:2012 pkt 2.17