eng: decision rule 

Definicja 

zasada opisująca, w jaki sposób niepewność pomiaru jest uwzględniana przy określaniu zgodności z wyspecyfikowanym wymaganiem 1) 

1) EN ISO/IEC 17025:2017 pkt 3.7