eng: management 

Definicja 

skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania 1) 

Komentarz 

  • Zarządzanie może obejmować ustalanie polityk i celów oraz procesów dla osiągnięcia tych celów. 
  • W języku angielskim słowo „management” czasami odnosi się do ludzi, tj. do osoby lub grupy osób mających uprawnienia i odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzór nad organizacją. Jeżeli słowo „management” jest używane w tym znaczeniu, wówczas, aby uniknąć mylenia z pojęciem „management” jako zestawu działań, zdefiniowanym powyżej, zaleca się zawsze stosowanie dodatkowego określenia. Na przykład „management shall…” jest niezalecane, podczas gdy „top management shall …” jest akceptowalne. Inną możliwością jest przyjęcie innych słów do wyrażenia tego pojęcia, gdy odnosi się ono do ludzi, np. „managerial” lub „managers”. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.3.3