eng: risk management 

Definicja 

skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka 1) 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 2.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.2