eng: 

Definicja 

skoordynowane działania dotyczące kierowania konfiguracją i jej nadzorowania 1) 

Komentarz 

  • Zarządzanie konfiguracją zwykle skupia się na działaniach technicznych i organizacyjnych, które ustanawiają i utrzymują nadzorowanie wyrobu lub usługi (3.7.7) i informacji o konfiguracji wyrobu (3.6.8) przez cały cykl jego życia. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.3.9