eng: quality management 

Definicja 

zarządzanie w odniesieniu do jakości 1) 

Komentarz 

  • Kierowanie i nadzorowanie w odniesieniu do jakości zazwyczaj obejmuje ustanowienie polityki jakości i celów dotyczących jakości, planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości i doskonalenie jakości. 
  • Zarządzanie jakością może obejmować ustanowienie polityk jakości i celów jakościowych oraz procesów dla osiągnięcia tych celów jakościowych poprzez planowanie jakości, zapewnienie jakości, sterowanie jakością i doskonalenie jakości. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.3.4