eng: record 

Definicja 

dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań 1) 

Komentarz 

  • Zapisy mogą być wykorzystywane, na przykład do sformalizowania identyfikowalności i do dostarczenia dowodu weryfikacji, działania zapobiegawczego i działania korygującego. 
  • Zapisy zwykle nie podlegają zmianom. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.10