eng: audit scope 

Definicja 

obszar i granice audytu 1) 

Komentarz 

  • Zakres audytu zwykle obejmuje opis fizycznych lokalizacji, jednostek organizacyjnych, działań i procesów. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.5