eng: threat 

Definicja 

czynniki , które obecnie nie przeszkadzają funkcjonować organizacji, ale mogące być zagrożeniem w przyszłości dla sprawności firmy. 1) 

Komentarz 

  • Zagrożenie jest związana z analizą ryzyka 
  • Zagrożenie to następstwo mogące mieć wpływ negatywny na osiągnięcie celów. 
  • Identyfikacja potencjalnych przyczyn zagrożenia, umożliwia przeprowadzenie działań zapobiegawczych 
  • Opisywanie zagrożenia w systemie zarządzania: WYMAGANIE( którego ryzyko dotyczy) + ZAGROŻENIE(opis zdarzenia) + KONSEKWENCJE(opis negatywnych skutków zdarzenia) 
  • przykład: WYMAGANIE: Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm. Art. 79. ZAGROŻENIE :Brak kontroli nad legalnością oprogramowanie KONSEWKENCJE : grzywna, kara, ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

1) http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy/news/analiza-swot-mocne-strony-szanse-i-zagrozenia