eng: 

Definicja 

zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub w sytuacjach poważnych awari 1) 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.23