eng: food safety hazard 

Definicja 

biologiczny, chemiczny lub fizyczny czynnik w żywności, lub stan żywności, mogące spowodować negatywne skutki dla zdrowia 1) 

Komentarz 

  • Terminu „zagrożenie” nie należy mylić z terminem „ryzyko”, który w kontekście bezpieczeństwa żywności oznacza funkcję prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego skutku zdrowotnego (np. zachorowania) oraz powagi tego skutku (utrata życia, hospitalizacja, absencja w pracy, itp.) w przypadku narażenia na określone zagrożenie. Ryzyko jest definiowane w Przewodniku 51 ISO/IEC jako kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia szkody oraz powagi tej szkody. 
  • Alergeny zaliczają się do zagrożeń bezpieczeństwa żywności. 
  • W odniesieniu do pasz i składników pasz, związane z nimi zagrożenia bezpieczeństwa żywności mogą występować w i/lub na paszach oraz składnikach pasz, a następnie mogą być przenoszone do żywności w rezultacie konsumpcji pasz przez zwierzęta i na tej drodze mogą powodować negatywne skutki zdrowotne u człowieka. W odniesieniu do procesów innych niż prowadzone bezpośrednio na paszach i żywności (np. u producentów materiałów opakowaniowych, środków czyszczących itp.) związane z nimi zagrożenia bezpieczeństwa żywności są tego rodzaju, iż pośrednio lub bezpośrednio mogą być przenoszone do żywność w związku z zamierzonym użyciem dostarczanych produktów i/lub usług, a w ten sposób mogą stanowić potencjał sprawczy negatywnych skutków zdrowotnych dla człowieka. 

1) EN ISO 22000:2005 pkt 3.3