eng: environmental target 

Definicja 

szczegółowe wymaganie dotyczące efektów działalności, mające zastosowanie do organizacji albo jej części, wynikające z celów środowiskowych, które należy określić oraz zrealizować, aby osiągnąć te cele 1) 

1) EN ISO 14001:2015 pkt 3.1.12