eng: product 

Definicja 

wyjście organizacji, które może być wytworzone bez transakcji mającej miejsce między organizacją a klientem 1) 

Komentarz 

  • Wyprodukowanie wyrobu odbywa się bez transakcji mającej miejsce między dostawcą a klientem, ale często może obejmować element usługi na etapie dostawy do klienta. 
  • Elementem dominującym wyrobu jest zwykle jego materialność. 
  • Sprzęt jest materialny i jego liczba jest właściwością policzalną (np. opony). Materiały przetworzone są materialne i ich ilość jest właściwością ciągłą (np. paliwo i napoje). Sprzęt i materiały przetworzone są często określane jako towary. Oprogramowanie składa się z informacji bez względu na sposób dostarczania (np. program komputerowy, aplikacja mobilna na telefon, instrukcja obsługi, treść słownika, prawa autorskie do kompozycji muzycznej, prawo jazdy). 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.7.6