eng: end product 

Definicja 

wyrób, który nie będzie poddawany przez organizację dalszej obróbce lub przeróbce 1) 

Komentarz 

  • Wyrób, który jest poddawany dalszej obróbce lub przeróbce przez inną organizację jest wyrobem gotowym dla pierwszej organizacji, a surowcem lub składnikiem dla drugiej organizacji. 

1) EN ISO 22000:2005 pkt 3.5