eng: measuring equipment 

Definicja 

przyrząd pomiarowy, oprogramowanie, wzorzec jednostki miary, materiał odniesienia lub aparatura pomocnicza lub ich kombinacja, niezbędne do przeprowadzenia procesu pomiarowego 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.11.6