eng: legal requirement 

Definicja 

obowiązkowe wymaganie wyspecyfikowane przez organ ustawodawczy 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.6