eng: characteristic 

Definicja 

cecha wyróżniająca 1) 

Komentarz 

  • Właściwość może być inherentna lub przypisana. 
  • Właściwość może być jakościowa lub ilościowa. 
  • Są różne klasy właściwości, takie jak: 
  • fizyczne (np. właściwości mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub biologiczne); 
  • dotyczące zmysłów (np. odnoszące się do zapachu, dotyku, smaku, wzroku, słuchu); 
  • behawioralne (np. uprzejmość, uczciwość, prawdomówność); 
  • czasowe (np. punktualność, niezawodność, dostępność); 
  • ergonomiczne (np. właściwości fizjologiczne, lub odnoszące się do bezpieczeństwa człowieka); 
  • funkcjonalne (np. maksymalna prędkość samolotu). 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.10.1