eng: metrological characteristic 

Definicja 

właściwość, która może wpłynąć na wynik pomiaru (3.11.4) 1) 

Komentarz 

  • Wyposażenie pomiarowe zwykle ma kilka właściwości metrologicznych. 
  • Właściwości metrologiczne mogą podlegać wzorcowaniu. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.10.5