eng: verification 

Definicja 

potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania 1) 

Komentarz 

 • Dowód obiektywny wymagany do weryfikacji może być wynikiem inspekcji lub innych form określenia (3.11.1) takich jak przeprowadzenie alternatywnych obliczeń lub przegląd dokumentów. 
 • Działania przeprowadzane w ramach weryfikacji są czasami nazywane procesem kwalifikacji. 
 • Do oznaczenia związanego z tym statusu używa się terminu „zweryfikowany”. 
 • Potwierdzenie może składać się z takich działań, jak: 
 • wykonywanie obliczeń alternatywnych, 
 • porównywanie nowej specyfikacji projektu z podobną wypróbowaną specyfikacją projektu, 
 • podejmowanie badań i prezentacji, i 
 • przeglądanie dokumentów przed ich wydaniem. 

Definicja nr 2 

zapewnienie obiektywnego dowodu, że dany przedmiot spełnia określone wymagania 2 

Komentarz 

 • Potwierdzenie, że dany materiał odniesienia jest, zgodnie z deklaracją, jednorodny dla danej wartości wielkości i danej procedury pomiarowej, dla porcji o masie nie mniejszej niż 10 mg. 
 • Potwierdzenie, że układ pomiarowy ma określone właściwości charakteryzujące jego działanie lub spełnia wymagania prawne. 
 • Potwierdzenie, że możliwe jest osiągnięcie docelowej niepewności pomiaru. 

Uwaga 

 • Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaleca się uwzględnić niepewność pomiaru. 
 • Wspomnianym w definicji przedmiotem może być proces, procedura pomiarowa, materiał, związek chemiczny lub układ pomiarowy. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.12 
2) EN ISO/IEC 17025:2017 pkt 3.8.