eng: validation 

Definicja 

– potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego użycia lub zastosowania 1) 
– [bezpieczeństwo żywności] uzyskanie dowodu, że środki nadzoru zarządzane w ramach planu HACCP i operacyjnych PRP są wstanie być skuteczne 2) 
– weryfikacja, gdzie określone wymagania są adekwatne do zamierzonego zastosowania 3) 

Komentarz 

  • Dowód obiektywny wymagany do walidacji może być wynikiem badania lub innych form określenia (3.11.1) takich jak przeprowadzenie alternatywnych obliczeń lub przegląd dokumentów. 
  • Do oznaczenia związanego z tym statusu używa się terminu „zwalidowany”. 
  • Walidację można przeprowadzić w warunkach rzeczywistych lub symulowanych. 
  • Procedura pomiarowa normalnie stosowana do pomiaru stężenia masowego azotu w wodzie może zostać zwalidowana także do pomiarów w surowicy ludzkiej. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.13 
2) EN ISO 22000:2005 pkt 3.15 
3) EN ISO/IEC 17025:2017 pkt 3.9.