eng: recognition/ recognition of conformity assessment results 

Definicja 

uznanie ważności wyniku oceny zgodności przedstawionego przez inną osobę lub jednostkę 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.5