eng: establishing the context 

Definicja 

definiowanie zewnętrznych i wewnętrznych parametrów, które powinny być uwzględniane podczas zarządzania ryzykiem, jak również podczas określania zakresu i kryteriów ryzyka dla polityki zarządzania ryzykiem 1) 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.3.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.9