eng: service 

Definicja 

wyjście organizacji, z przynajmniej jednym działaniem nieodzownie przeprowadzonym między organizacją a klientem 1) 

Przykład 

Dostarczanie usługi może obejmować, na przykład: 

  • działanie przeprowadzone na dostarczonym przez klienta wyrobie materialnym (np. naprawiany samochód); 
  • działanie przeprowadzone na dostarczonym przez klienta wyrobie niematerialnym (np. oświadczenie majątkowe niezbędne do przygotowania zeznania podatkowego); 
  • dostarczenie wyrobu niematerialnego (np. przekazanie informacji w kontekście przekazywania wiedzy); 
  • tworzenie właściwej atmosfery dla klienta (np. w hotelach i restauracjach). 

Komentarz 

  • Elementem dominującym usługi jest zwykle jej niematerialność. 
  • Usługa często obejmuje działania na styku z klientem w celu ustalenia wymagań klienta, jak również podczas dostarczenia usługi, i może obejmować ciągłe relacje tak jak w przypadku banków, księgowości, organizacji publicznych, np. szkół lub szpitali. 
  • Z reguły z usługi korzysta klient. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.7.7