eng: documented information 

Definicja 

informacja, która powinna być nadzorowana i utrzymywana przez organizację, oraz nośnik, na jakim jest zawarta 1) 

Komentarz 

  • Udokumentowana informacja może być w dowolnej formie i na dowolnym rodzaju nośnika i może pochodzić z dowolnego źródła. 
  • Udokumentowana informacja może odnosić się do: 
  • systemu zarządzania, łącznie ze związanymi procesami; 
  • informacji stworzonej pod kątem działalności organizacji (dokumentacja); 
  • dowodu osiąganych wyników (zapisy). 
  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania, podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.6