eng: participant/ participant in a system or scheme 

Definicja 

jednostka działająca zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami, nie mająca możliwości brania udziału w zarządzaniu systemem lub programem 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.10