eng: 

Definicja 

proces ustanawiania, dokumentowania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.4.3