eng: opportunity 

Definicja 

uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać pozytywnie na rozwój firmy 1) 

Komentarz 

  • Szansa jest związana z analizą ryzyka 
  • Szansa to następstwo mogące mieć wpływ pozytywny na osiągnięcie celów. 
  • Identyfikacja potencjalnych przyczyn niewykorzystania szansy, umożliwia przeprowadzenie działań zapobiegawczych 
  • Opisywanie szans w systemie zarządzania: WYMAGANIE(którego szansa dotyczy) + SZANSA(opis zdarzenia) + MOŻLIWOŚCI(opis pozytywnych efektów zdarzenia) 
  • przykład: WYMAGANIE: ISO 9001:2008 pkt 7.2 SZANSA: Dokumentacja on-line MOŻLIWOŚĆ : zwiększenie ilości obsługiwanych klientów. 

1) http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy/news/analiza-swot-mocne-strony-szanse-i-zagrozenia