eng: measurement management system 

Definicja 

zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów niezbędnych do osiągnięcia potwierdzenia metrologicznego i sterowania procesami pomiarowymi 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.5.7