eng: conformity assessment system 

Definicja 

zasady, procedury i zarządzanie dotyczące przeprowadzania oceny zgodności 1) 

Komentarz 

  • Systemy oceny zgodności mogą działać na szczeblu międzynarodowym, regionalnym, krajowym lub niższym. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.7