eng: information system 

Definicja 

[system zarządzania jakością] sieć kanałów komunikacyjnych używanych w organizacji 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.4