eng: organizational structure 

Definicja 

przypisanie odpowiedzialności, uprawnień i powiązań między ludźmi 1) 

Komentarz 

  • Przypisanie jest zazwyczaj uregulowane. 
  • Formalne przedstawienie struktury organizacyjnej często jest podawane w księdze jakości lub planie jakości przedsięwzięcia. 
  • Zakres struktury organizacyjnej może obejmować powiązania z organizacjami zewnętrznymi. 

1) EN ISO 9000:2005 pkt 3.3.2