eng: interested party 

Definicja 

osoba lub organizacja, która może mieć wpływ na decyzje lub działania, podlegać ich wpływom lub która uważa się za podlegającą wpływom decyzji lub działań 1) 

Przykład 

Klienci, właściciele, ludzie w organizacji, dostawcy, bankierzy, podmioty stanowiące przepisy, związki zawodowe, partnerzy lub społeczeństwo, którzy mogą obejmować konkurentów lub przeciwstawne grupy nacisku. 

Komentarz 

  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania, podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1. Oryginalna definicja została zmodyfikowana poprzez dodanie przykładu. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.2.3