eng: environment 

Definicja 

otoczenie, w którym działa organizacja, z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów naturalnych, flory, fauny, ludzi i ich wzajemnych zależności 1) 

Komentarz 

  • Otoczenie może rozciągać się od wnętrza organizacji aż do systemu lokalnego, regionalnego i globalnego 
  • Otoczenie może być charakteryzowane ze względu na bioróżnorodność, ekosystemy, klimat lub inne 

1) EN ISO 14001:2015 pkt 3.2.1