eng: work environment 

Definicja 

warunki, w jakich praca jest wykonywana 1) 

Komentarz 

  • Warunki mogą obejmować czynniki fizyczne, społeczne, psychologiczne i środowiskowe (takie jak temperatura, oświetlenie, programy rozpoznawania, stres zawodowy, ergonomia i skład atmosfery). 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.5.5