eng: control measure 

Definicja 

działanie lub działalność, które mogą być stosowane w celu zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub zredukowania go do akceptowalnego poziomu 1) 

1) EN ISO 22000:2005 pkt 3.7