eng: control 

Definicja 

wszystko to, co modyfikuje ryzyko 1) 

Komentarz 

  • Środki kontroli obejmują procesy, polityki, urządzenia, praktyki lub inne działania które modyfikują ryzyko. 
  • Środki kontroli nie zawsze wywierają zamierzony lub zakładany wpływ modyfikację ryzyka. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.8.1.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.26