eng: specification 

Definicja 

dokument, w którym podano wymagania 1) 

Przykład 

Księga jakości, plan jakości, rysunek techniczny, dokument procedury, instrukcja pracy. 

Komentarz 

  • Specyfikacja może dotyczyć działań (np. dokument procedury, specyfikacja procesu i specyfikacja badania), lub wyrobów (np. specyfikacja wyrobu, specyfikacja efektów działania (3.7.8) i rysunek). 
  • Niektóre wymagania (np. wymagania dotyczące czytelności) dotyczą wszystkich rodzajów dokumentów, jakkolwiek inne mogą być wymagania dotyczące specyfikacji (np. wymaganie dotyczące nadzorowania nowelizacji) i zapisów (np. wymaganie dotyczące wyszukiwania). 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.7