eng: complaint 

Definicja 

wyrażenie niezadowolenia innego niż odwołanie, przez jakąkolwiek osobę lub organizację, w stosunku do jednostki oceniającej zgodność lub jednostki akredytującej dotyczące działań tej jednostki, wymagające odpowiedzi 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 6.5