eng: risk 

Definicja 

wpływ niepewności 1) 

Komentarz 

  • Wpływ niepewności powoduje odchylenie od oczekiwań – pozytywne lub negatywne. 
  • Niepewność to stan, również częściowy, braku informacji związanej ze zrozumieniem lub wiedzą na temat zdarzenia, jego następstw lub prawdopodobieństwa. 
  • Ryzyko jest często określane w odniesieniu do potencjalnych zdarzeń (jak zdefiniowano w ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) i następstw (jak zdefiniowano w ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3) lub ich kombinacji. 
  • Ryzyko jest często wyrażone jako kombinacja następstw zdarzenia (z uwzględnieniem zmian okoliczności) i związanego z nim prawdopodobieństwa (jak zdefiniowano w ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) jego wystąpienia. 
  • Słowo „ryzyko” jest czasami używane w przypadku możliwych jedynie negatywnych następstw. 
  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1. Oryginalna definicja została zmodyfikowana poprzez dodanie Komentarza 5 do hasła. 
  • Ryzyko stanowi zagrożenie lub szansę 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.7.9, 
ISO Guide 73:2009, definicja 1.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.1