eng: residual risk 

Definicja 

ryzyko pozostające po zastosowaniu działań określonych w postępowaniu z ryzykiem 1) 

Komentarz 

  • Ryzyko rezydualne może zawierać ryzyka niezidentyfikowane. 
  • Ryzyko rezydualne jest również nazywane „ryzykiem podlegającym retencji.” 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.8.1.6/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.27